חברת nvesto! פועלת כבית השקעות אלטרנטיבי, המנהלת תיקי משקיעים בנדל"ן, בעיקר בחו"ל. במסגרת זו אנו עורכים "הליך התאמת צרכים" למשקיעים, ומתאימים לכל אחת ואחד תיק השקעות מותאם אישית, תוך פיזור במספר אפיקים, לטווחי זמן שונים ורמות תשואה משתנות, ע"פ הגדרתו.

הליך בניית התיק מורכב ממספר שלבי

הליך בניית התיק מורכב ממספר שלבי

לאחר הליך התכנון הפיננסי ובניית ההון להשקעה, החברה תציע למשקיע מתווה השקעה מותאם אישית תוך פיזור ההון באפיקיההשעה השונים

הגנות ובטוחות

פיקוח משפטי

המו"מ והקשרים המשפטיים מפוקחים ומנוהלים משפטית ע"י משרד עוה"ד רענן פרסקי (ישראל), המתמחה בעסקאות נדל"ן בינלאומיות. בנוסף פירמת עוה"ד C|T|S|W (ניו יורק) וכן פירמות עורכי-דין מקומיות

פיקוח משפטי

המו"מ והקשרים המשפטיים מפוקחים ומנוהלים משפטית ע"י משרד עוה"ד רענן פרסקי (ישראל), המתמחה בעסקאות נדל"ן בינלאומיות. בנוסף פירמת עוה"ד C|T|S|W (ניו יורק) וכן פירמות עורכי-דין מקומיות

פיקוח משפטי

המו"מ והקשרים המשפטיים מפוקחים ומנוהלים משפטית ע"י משרד עוה"ד רענן פרסקי (ישראל), המתמחה בעסקאות נדל"ן בינלאומיות. בנוסף פירמת עוה"ד C|T|S|W (ניו יורק) וכן פירמות עורכי-דין מקומיות

פיקוח משפטי

המו"מ והקשרים המשפטיים מפוקחים ומנוהלים משפטית ע"י משרד עוה"ד רענן פרסקי (ישראל), המתמחה בעסקאות נדל"ן בינלאומיות. בנוסף פירמת עוה"ד C|T|S|W (ניו יורק) וכן פירמות עורכי-דין מקומיות

פיקוח משפטי

המו"מ והקשרים המשפטיים מפוקחים ומנוהלים משפטית ע"י משרד עוה"ד רענן פרסקי (ישראל), המתמחה בעסקאות נדל"ן בינלאומיות. בנוסף פירמת עוה"ד C|T|S|W (ניו יורק) וכן פירמות עורכי-דין מקומיות

פיקוח משפטי

המו"מ והקשרים המשפטיים מפוקחים ומנוהלים משפטית ע"י משרד עוה"ד רענן פרסקי (ישראל), המתמחה בעסקאות נדל"ן בינלאומיות. בנוסף פירמת עוה"ד C|T|S|W (ניו יורק) וכן פירמות עורכי-דין מקומיות